Những điều kiện đạt học sinh giỏi cấp 3 mà các học sinh cần biết

Hiện nay học sinh giỏi cấp 3 không còn được đánh giá theo tiêu chí xét điểm mà đã đổi thành đánh giá kết quả rèn luyện, kết quả học tập. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để xem có thay đổi gì về những điều kiện đạt học sinh giỏi cấp 3 nhé.

Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh cấp 3

Theo Điều 8 của Thông tư số 22, việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh cấp 3 trong từng học kì và cả năm học sẽ được tiến hành dựa trên bốn mức đánh giá sau:

Đánh giá kết quả rèn luyện từng học kì

 • Mức Tốt: Học sinh cần đạt tốt các yêu cầu về phẩm chất được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông và thể hiện nhiều biểu hiện ấn tượng.
 • Mức Khá: Học sinh cần đạt được các yêu cầu về phẩm chất được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông và có biểu hiện nổi bật, mặc dù chưa đạt đến mức Tốt.
 • Mức Đạt: Học sinh cần đạt các yêu cầu về phẩm chất được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.
 • Mức Chưa đạt: Học sinh chưa đạt đủ yêu cầu về phẩm chất quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Đánh giá kết quả rèn luyện cả năm học

Mức Tốt: Học sinh sẽ được đánh giá mức Tốt nếu họ đạt kết quả mức Tốt trong học kì II và ít nhất là mức Khá trong học kì I.

Mức Khá:

 • Học sinh được đánh giá mức Khá nếu họ đạt kết quả mức Khá trong học kì II và ít nhất là mức Đạt trong học kì I.
 • Học sinh được đánh giá mức Khá nếu họ đạt kết quả mức Đạt trong học kì II và ít nhất là mức Tốt trong học kì I.
 • Học sinh được đánh giá mức Khá nếu họ đạt kết quả mức Tốt trong học kì II và ít nhất là mức Đạt hoặc Chưa đạt trong học kì I.

Mức Đạt:

 • Học sinh được đánh giá mức Đạt nếu họ đạt kết quả mức Đạt trong học kì II và ít nhất là mức Khá, Đạt hoặc Chưa đạt trong học kì I.
 • Học sinh được đánh giá mức Đạt nếu họ đạt kết quả mức Khá trong học kì II và ít nhất là mức Chưa đạt trong học kì I.

Mức Chưa đạt: Học sinh sẽ thuộc vào mức Chưa đạt trong trường hợp còn lại, không thuộc vào các mức đánh giá trên.

Đánh giá kết quả học tập của học sinh

Theo Điều 9 của Thông tư số 22, quy định về việc đánh giá kết quả học tập của học sinh như sau:

Đánh giá kết quả học tập theo môn học

Đối với môn học được đánh giá bằng nhận xét:

Trong một học kì, kết quả học tập của mỗi môn học sẽ được đánh giá theo một trong hai mức: Đạt hoặc Chưa đạt.

 • Mức Đạt: Học sinh sẽ được đánh giá là Đạt nếu họ đã đủ số lần kiểm tra và đánh giá theo quy định và đạt mức Đạt trong tất cả các lần kiểm tra.
 • Mức Chưa đạt: Học sinh thuộc các trường hợp còn lại.
 • Tương tự, kết quả học tập của mỗi môn học trong suốt cả năm cũng sẽ được đánh giá theo một trong hai mức: Đạt hoặc Chưa đạt.
 • Mức Đạt: Học sinh sẽ được đánh giá là Đạt nếu họ có kết quả học tập trong học kì II được đánh giá mức Đạt.
 • Mức Chưa đạt: Học sinh sẽ được đánh giá là Chưa đạt nếu họ có kết quả học tập trong học kì II được đánh giá mức Chưa đạt.

Đối với môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số:

 • Điểm trung bình môn học kì (ĐTBmhk) của mỗi môn học sẽ được tính dựa trên công thức:
ĐTBmhk = TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck
Số ĐĐGtx+ 5

Trong đó: TĐĐGtx là tổng điểm đánh giá thường xuyên.

– Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn = ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII
3

Trong đó:

ĐTBmhkI là điểm trung bình môn học kì I.

ĐTBmhkII là điểm trung bình môn học kì II.

Dấu gạch ở giữa biểu thị cho phép chia

Đánh giá kết quả học tập cả năm

Theo Khoản 2 của Điều 9 trong Thông tư số 22, hướng dẫn về việc đánh giá kết quả học tập trong từng học kỳ và cả năm, quy định như sau:

Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số, chúng ta sẽ sử dụng điểm trung bình môn học kỳ để đánh giá kết quả học tập trong từng học kỳ và điểm trung bình môn học cả năm để đánh giá kết quả học tập trong cả năm học.

Kết quả học tập trong từng học kỳ và cả năm học sẽ được đánh giá dựa trên 01 trong 04 mức: Tốt, Khá, Đạt, và Chưa đạt.

Mức Tốt:

 • Học sinh cần đạt mức Đạt trong tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét.
 • Học sinh cần có điểm trung bình môn học kỳ và điểm trung bình môn học cả năm từ 6,5 điểm trở lên, và ít nhất 06 môn học có điểm trung bình môn học kỳ và điểm trung bình môn học cả năm từ 8,0 điểm trở lên.

Mức Khá:

 • Học sinh cần đạt mức Đạt trong tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét.
 • Học sinh cần có điểm trung bình môn học kỳ và điểm trung bình môn học cả năm từ 5,0 điểm trở lên, và ít nhất 06 môn học cần có điểm trung bình môn học kỳ và điểm trung bình môn học cả năm từ 6,5 điểm trở lên.

Mức Đạt:

 • Học sinh có thể có nhiều nhất 01 môn học đánh giá bằng nhận xét ở mức Chưa đạt.
 • Học sinh cần có ít nhất 06 môn học có điểm trung bình môn học kỳ và điểm trung bình môn học cả năm từ 5,0 điểm trở lên, và không có môn học nào có điểm trung bình môn học kỳ và điểm trung bình môn học cả năm dưới 3,5 điểm.

Mức Chưa đạt: Học sinh thuộc trường hợp còn lại.

Dựa vào các mức trên có nghĩa là mức tốt sẽ tương đương với học sinh giỏi.

Trên đây là thông tin mới nhất về điều kiện đạt học sinh giỏi cấp 3 mà các học sinh cần biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *