Chính sách sử dụng

Chào mừng bạn đến với Trường THCS và THPT Khai Minh! Dưới đây là những quy định và chính sách sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ chúng trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bất kỳ việc sử dụng trang web này đều tượng trưng cho việc bạn chấp nhận và tuân thủ các chính sách và quy định dưới đây.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trang web của Trường THCS và THPT Khai Minh và tất cả nội dung, thiết kế, logo, hình ảnh, và thông tin khác liên quan đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của trường. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này cho mục đích thương mại hoặc cá nhân nếu không có sự cho phép bằng văn bản từ Trường THCS và THPT Khai Minh.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mọi thông tin bạn cung cấp thông qua trang web này sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và dịch vụ liên quan đến trường. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Liên Kết Đến Trang Web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó. Khi bạn truy cập các trang web khác thông qua liên kết trên trang web của chúng tôi, bạn nên đọc và hiểu rõ chính sách của họ.

Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách sử dụng này vào bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web này, và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sẽ được xem là bạn chấp nhận và tuân thủ các chính sách và quy định mới.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp về chính sách sử dụng này hoặc về việc sử dụng trang web của Trường THCS và THPT Khai Minh, vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin sau:

  • Địa Chỉ: 171 Đông Hưng Thuận 2, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
  • Số Điện Thoại: 093 215 20 31 – 097 364 93 12
  • Email: ts@truongkhaiminh.edu.vn

Chúng tôi rất vui lòng được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã tin dùng và ủng hộ Trường THCS và THPT Khai Minh!