Chính sách bảo mật

Trường THCS và THPT Khai Minh cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Dưới đây là chính sách bảo mật mà chúng tôi áp dụng để đảm bảo sự bảo vệ và an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu Thập Thông Tin

Trường THCS và THPT Khai Minh có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các phương tiện như biểu mẫu trực tuyến hoặc thông qua liên hệ cá nhân với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và thông tin liên quan đến việc học tập hoặc tuyển sinh.

Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Trường THCS và THPT Khai Minh sẽ được sử dụng để:

  1. Cung cấp thông tin và dịch vụ liên quan đến trường học.
  2. Liên hệ và tương tác với bạn trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục.
  3. Xử lý thông tin liên quan đến việc học tập và quản lý hồ sơ học sinh.
  4. Cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động, và thông tin khác liên quan đến trường học.

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài trường học mà không có sự đồng ý của bạn.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản an toàn và chỉ được truy cập bởi những người có thẩm quyền.

Quyền Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin liên hệ dưới đây.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp về chính sách bảo mật này hoặc về việc sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin sau:

  • Địa Chỉ: 171 Đông Hưng Thuận 2, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
  • Số Điện Thoại: 093 215 20 31 – 097 364 93 12
  • Email: ts@truongkhaiminh.edu.vn

Chúng tôi cam kết duy trì sự bảo mật và an toàn của thông tin cá nhân của bạn và sẽ làm hết sức mình để giải quyết mọi thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã tin dùng và ủng hộ Trường THCS và THPT Khai Minh!